FIVEM IPLOCK BOT BASE 1.0

ontew1

New member
Registered
Apr 7, 2021
6
0
1
Credits
35
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
cool +
 

Tarekmohamed11

New member
Registered
Oct 3, 2022
1
0
1
Credits
5
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
Gg
 

jsz201522

New member
Registered
Sep 7, 2022
1
0
1
Credits
5
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

daddyHanse

New member
Registered
Jul 6, 2022
13
0
1
Sweden
Credits
70
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

Jeandvs

New member
Registered
Oct 19, 2021
2
0
1
Credits
10
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
thx
 

RaceGHG

New member
Registered
Oct 6, 2022
1
0
1
Credits
5
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

YariNNIL2

New member
Registered
Jul 30, 2022
18
0
1
Credits
120
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

Roler

Member
Registered
Nov 11, 2021
38
2
8
Credits
192
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
nice
 

ARONTOP

New member
Registered
Aug 15, 2021
23
0
1
Credits
135
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

ducanhbg203

New member
Registered
Aug 6, 2021
9
0
1
Credits
52
PHÁT TRIỂN TD69 HỆ THỐNG KHÓA IP HOẠT ĐỘNG HOÀN TOÀN

bản trình diễn: [MEDIA = youtube] raWf7-LNR3A [/ MEDIA]

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
- TÙY CHỈNH ĐẦY ĐỦ TÙY CHỈNH TÙY CHỈNH CÁC LỌC WEB MÁY CHỦ NGÔN NGỮ PHP ! (Được mã hóa bởi Kushiro / Kimiko)
- TÍCH HỢP MÃ BÊN MÁY CHỦ BAO GỒM!
- TRANG WEB SEVER SẼ TRẢ LẠI KẾT QUẢ ĐƯỢC NHẬN ĐƯỢC JSON TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU
- BOT DISCORD MIỄN PHÍ (Discord.js)
- NHẬT KÝ GIẢI PHÓNG

Thông tin về người sáng tạo : Kushiro / Kimiko là Nhà phát triển web trong gần 2 năm cùng với FiveM Development. Đồng trưởng trong Phát triển Td69.

Tải xuống: *** Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***
một
 

lucameth

New member
Registered
Oct 11, 2022
1
0
1
Credits
5
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

patches_130

New member
Registered
Apr 25, 2022
2
0
1
Germany
Credits
10
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

BotMyAccount

New member
Registered
Dec 17, 2021
29
15
3
Credits
87
TD69 DEVELOPMENT FULLY WORKING IP-LOCK SYSTEM

demo:

FEATURES
- FULLY CUSTOM PHP LANGUAGE WEB SERVER FILES! ( Coded By Kushiro/Kimiko )
- SERVER SIDE CODE INTEGRATION INCLUDED!
- THE WEB SEVER WILL RETURN A JSON ENCODED RESULTS FROM THE DATABASE
- FREE DISCORD BOT ( Discord.js )
- DISCORD LOGS

Creator Info: Kushiro/Kimiko is a Web Developer for almost 2 years same with FiveM Development. Co-Head in Td69 Development.

Download: *** Hidden text: cannot be quoted. ***
NICE